زمان ثبت نام بهار۹۶

زمان ثبت نام بهار۹۶

برنامه زمانی ثبت نام برای ترم بهار ۹۶ از طرف واحد آموزش موسسه اعلام گرديد.

زمان شروع كلاسهای ترم بهار۹۶

زمان شروع كلاسهای ترم بهار۹۶

واحد آموزش موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا زمان شروع كلاسهای ترم بهار۹۶ را اعلام نمود.

زمان تعيين سطح ترم بهار ۹۶ اعلام شد

زمان تعيين سطح ترم بهار ۹۶ اعلام شد

زمان و مكان تعيين سطح برای متقاضيان جديدالورود ترم بهار۹۶ از طرف واحد آموزش اعلام گرديد.

زمان مصاحبه پايان ترم زمستان۹۵ اعلام شد

زمان مصاحبه پايان ترم زمستان۹۵ اعلام شد

از طرف واحد آموزش زمان برگزاری آزمون مصاحبه برای سطوح Run۴,E۴,PI۴,I۴ اعلام گرديد.

برنامه امتحانات پايان ترم زمستان اعلام شد

برنامه امتحانات پايان ترم زمستان اعلام شد

واحد آموزش موسسه بوعلی سينا برنامه امتحانات پايان ترم زمستان سطوح كودكان، نوجوانان و بزرگسالان را اعلام نمود.

زمان ثبت نام بهار96

زمان ثبت نام بهار۹۶

برنامه زمانی ثبت نام برای ترم بهار ۹۶ از طرف واحد آموزش موسسه اعلام گرديد.

زمان شروع كلاسهای ترم بهار96

زمان شروع كلاسهای ترم بهار۹۶

واحد آموزش موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا زمان شروع كلاسهای ترم بهار۹۶ را اعلام نمود.

زمان تعيين سطح ترم بهار 96 اعلام شد

زمان تعيين سطح ترم بهار ۹۶ اعلام شد

زمان و مكان تعيين سطح برای متقاضيان جديدالورود ترم بهار۹۶ از طرف واحد آموزش اعلام گرديد.

زمان مصاحبه پايان ترم زمستان95 اعلام شد

زمان مصاحبه پايان ترم زمستان۹۵ اعلام شد

از طرف واحد آموزش زمان برگزاری آزمون مصاحبه برای سطوح Run۴,E۴,PI۴,I۴ اعلام گرديد.

برنامه امتحانات پايان ترم زمستان اعلام شد

برنامه امتحانات پايان ترم زمستان اعلام شد

واحد آموزش موسسه بوعلی سينا برنامه امتحانات پايان ترم زمستان سطوح كودكان، نوجوانان و بزرگسالان را اعلام نمود.

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم پاییز95

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم پاییز۹۵

موسسه بوعلی سينا پس از اتمام ترم پاییز۹۵ اقدام به معرفی زبان آموزان برتر (تاپ) در هر يك از واحدها نمود

دومین تور گردشگری-آموزشی برگزار شد

دومین تور گردشگری-آموزشی برگزار شد

به همت برخی مدرسین و مدیریت موسسه،دومین تور گردشگری-آموزشی در بافت قدیم یزد برگزار شد

عضویت در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین اخبار موسسه، ایمیل خود را در بخش ذیل وارد نمایید.

نظرسنجی
برترين ويژگی يك جلسه فراگيري زبان: