زبان آموزان برتر هركلاس در ترم تابستان

زبان آموزان برتر هركلاس در ترم تابستان

موسسه بوعلی سينا پس از اتمام ترم تابستان اقدام به معرفی زبان آموزان برتر هر كلاس در هر يك از واحدها نمود

زمان تعيين سطح ترم پاييز۹۴ اعلام شد

زمان تعيين سطح ترم پاييز۹۴ اعلام شد

زمان و مكان تعيين سطح برای متقاضيان جديدالورود ترم پاييز۹۴ از طرف واحد آموزش اعلام گرديد.

زمان شروع كلاسهای ترم پاييز ۹۴

زمان شروع كلاسهای ترم پاييز ۹۴

واحد آموزش موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا زمان شروع كلاسهای ترم پاييز۹۴ را اعلام نمود.

شهريه جديد سال ۹۴ اعلام شد

شهريه جديد سال ۹۴ اعلام شد

از سوی مديريت آموزش و پرورش يزد ميزان شهريه برای سال۹۴ اعلام و برای ثبت نام ترم جديد كه از ۲۵ خرداد آغاز می شود لحاظ ميگردد.

زبان آموزان برتر هركلاس در ترم تابستان

زبان آموزان برتر هركلاس در ترم تابستان

موسسه بوعلی سينا پس از اتمام ترم تابستان اقدام به معرفی زبان آموزان برتر هر كلاس در هر يك از واحدها نمود

زمان تعيين سطح ترم پاييز94 اعلام شد

زمان تعيين سطح ترم پاييز۹۴ اعلام شد

زمان و مكان تعيين سطح برای متقاضيان جديدالورود ترم پاييز۹۴ از طرف واحد آموزش اعلام گرديد.

زمان شروع كلاسهای ترم پاييز 94

زمان شروع كلاسهای ترم پاييز ۹۴

واحد آموزش موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا زمان شروع كلاسهای ترم پاييز۹۴ را اعلام نمود.

شهريه جديد سال 94 اعلام شد

شهريه جديد سال ۹۴ اعلام شد

از سوی مديريت آموزش و پرورش يزد ميزان شهريه برای سال۹۴ اعلام و برای ثبت نام ترم جديد كه از ۲۵ خرداد آغاز می شود لحاظ ميگردد.

انتشار مطالب زبان آموزان

انتشار مطالب زبان آموزان

خدمتی جديد از وب سايت موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا برای زبان آموزان و علاقه مندان به زبان انگليسی

راهنمای ثبت نام اينترنتی

راهنمای ثبت نام اينترنتی

برای اطلاع و راهنمايی ثبت نام اينترنتی راهنمای ثبت نام را دانلود كنيد.بديهی است ثبت نام زبان آموزان فقط به صورت اينترنتی صورت ميگيرد.

عضویت در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین اخبار موسسه، ایمیل خود را در بخش ذیل وارد نمایید.

نظرسنجی
برترين ويژگی يك جلسه فراگيري زبان: